Om de reinigingsefficiëntie te optimaliseren, hebben we zorgvuldig de optimale pH-waarde gecreëerd die nodig is voor elke tablet.

Reinigingstabletten voor alle doeleinden:
  • Ingrediënten: citroenzuur. natriumcarbonaat, anionische oppervlakteactieve stof (5-15%), parfum, kleurstoffen
Badkamer Reinigingstabletten:
  • Ingrediënten: citroenzuur. natriumbicarbonaat, anionogene oppervlakteactieve stof (5-15%), parfum, kleurstoffen
Glas & Spiegel Reinigingstabletten:
  • Ingrediënten: citroenzuur. natriumbicarbonaat, anionogene oppervlakteactieve stof (5-15%), parfum, kleurstoffen

 

Fara

Gevaar / Veiligheidsinstructies

Kan ernstige huidirritatie veroorzaken. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Niet doorslikken. Lees het etiket voor gebruik. Bij oogcontact: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel verder. Bij blootstelling: Bel onmiddellijk een antigifcentrum of een arts. Kan ernstige huidirritatie veroorzaken. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Niet doorslikken. Lees het etiket voor gebruik.

Meer informatie over: https://www.skosh.se/pages/produktdatablad