Alle producten die hier worden vermeld, worden geleverd door Skosh AB, Anckargripsgatan 3, 21119 Malmö en worden gedistribueerd onder de onderstaande merken. Als u vragen heeft, kunt u ons een e-mail of e-mail sturen (hej@skosh.se) of telefonisch (+46769730459)
tijdens onze openingstijden te bereiken. Benaming van de ingrediënten volgens de INCI-nomenclatuur:

Badkamer Reinigingstabletten:
 • Citroenzuur (> 10%)
 • Natriumbicarbonaat (> 10%)
 • Melinezuur (> 10%)
 • Anionische oppervlakteactieve stof (5-15%)
 • Parfum (<0.1%)
 • Kleurstof (<0.1%)

Glas & Spiegel Reinigingstabletten:
 • Citroenzuur (> 10%)
 • Natriumbicarbonaat (> 10%)
 • Melinezuur (> 10%)
 • Anionische oppervlakteactieve stof (5-15%)
 • Parfum (<0.1%)
 • Kleurstof (<0.1%)

Universele reinigingstabletten
 • Citroenzuur (> 10%)
 • Natriumcarbonaat (> 10%) 
 • Parfum (<0.1%)
 • Kleurstof (<0.1%)
 • Anionische oppervlakteactieve stof (5-15%)


Een database met overeenkomsten tussen de INCI-namen, de namen van de Europese Farmacopee en de CAS-nummers is beschikbaar op de Pharmacos-website van de Europese Commissie. Link naar de website van PHARMACO: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
Etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 & (EG) Nr 648/2004
Gevaar teken
Gevaar / Veiligheidsinstructies

Kan ernstige huidirritatie veroorzaken. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Niet doorslikken. Lees het etiket voor gebruik. Bij oogcontact: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel verder. Bij blootstelling: Bel onmiddellijk een antigifcentrum of een arts. Kan ernstige huidirritatie veroorzaken. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Niet doorslikken. Lees het etiket voor gebruik.